Winbet đăng ký Hạng mục:

 1. Quy trình đăng ký (Bản vi tính)
 2. Cách liên kết tài khoản ngân hàng (Bản vi tính)
 3. Quy trình đăng (Bản di động)
 4. Cách liên kết tài khoản ngân hàng (Bản di động)

1. Quy trình đăng ký Winbet(Bản vi tính)

Nhấp chọn “Đăng ký” tại trang chủ

Winbet Casino Điền thông tin tương ứng

    Chú ý: Phải điền thông tin thật, nếu điền thông tin giả mạo, sau này nếu tài khoản có xảy ra vấn đề gì đều không xử lý

 1. Điền mã đại lý, nếu không có thì không cần điền
 2. Điền tên tài khoản 6-10 ký tự chữ cái và số

 3. Điền biệt danh gồm 1-15 ký tự chữ cái hoặc số

 4. Điền mật khẩu tài khoản 6-10 ký tự chữ cái và số

 5. Số di động chính chủ, và phải là số VN

 6. Đồng ý điều khoản

 7. Xác nhận để hoàn tất đăng ký

2.Winbet đăng ký -Cách liên kết tài khoản ngân hàng (Bản vi tính)

Phần liên kết tài khoản này ngoài việc dùng để nạp tiền, còn được dùng để rút tiền, nên tài khoản ngân hàng này nhất định phải là chính chủ, nếu không phải là chính chủ, khi rút tiền có thể sẽ bị xét duyệt và không thể rút tiền! Chú ý!

 1. Nhập tên tài khoản dùng để rút tiền
 2. Nhập số tài khoản ngân hàng

 3. Chọn ngân hàng

 4. Mật khẩu rút tiền (Nếu cần sử dụng)

 5. Có thể lựa chọn cần mở chức năng mật khẩu rút tiền hay không

 6. Nhấp xác nhận gửi đi để bộ phận liên quan xét duyệt tài khoản ngân hàng

3.Winbet đăng ký -Nhấp xác nhận gửi đi để bộ phận liên quan xét duyệt tài khoản ngân hàng

Nhấp vào nút “Đăng ký”

 1. Điền mã đại lý, nếu không có thì không cần điền
 2. Điền tên tài khoản 6-10 ký tự chữ cái và số

 3. Điền biệt danh gồm 1-15 ký tự chữ cái hoặc số

 4. Điền mật khẩu tài khoản 6-10 ký tự chữ cái và số

 5. Nhập số di động chính chủ và phải là số Việt Nam

 6. Đồng ý điều khoản

 7. Xác nhận để hoàn tất đăng ký

Điền thông tin tương ứng

Chú ý: Phải điền thông tin thật, nếu điền thông tin giả mạo, sau này nếu tài khoản có xảy ra vấn đề gì đều không xử lý

4.Winbet đăng ký -Cách liên kết tài khoản ngân hàng (Bản di động)

 1. Nhập tên tài khoản dùng để rút tiền
 2. Nhập số tài khoản ngân hàng

 3. Chọn ngân hàng

 4. Mật khẩu rút tiền (Nếu cần sử dụng)

 5. Có thể lựa chọn cần mở chức năng mật khẩu rút tiền hay không

 6. Nhấp xác nhận gửi đi để bộ phận liên quan xét duyệt tài khoản ngân hàng

Phần liên kết tài khoản này ngoài việc dùng để nạp tiền, còn được dùng để rút tiền, nên tài khoản ngân hàng này nhất định phải là chính chủ, nếu không phải là chính chủ, khi rút tiền có thể sẽ bị xét duyệt và không thể rút tiền! Chú ý!