Phương thức nạp tiền

 1. Quy trình Internet Banking (Bản PC & Mobile)
 2. Quy trình chuyển khoản online (Bản PC & Mobile)
 3. Quy trình nạp qua MoMo Pay (Bản PC & Mobile)
 4. Quy trình nạp qua QR Code (Bản PC & Mobile)

1. Quy trình Internet Banking (Bản PC)

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “Internet Banking”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng bạn đang dùng để chuyển tiền, sau đó nhấpĐến trang ngân hàng

Nhập tài khoản mật khẩu ngân hàng, sau đó làm theo các bước chuyển khoản của ngân hàng, sau khi chuyển khoản thành công, chờ trong giây lát tài khoản trò chơi sẽ được cộng điểm

1. Quy trình Internet Banking (Bản di động)

Phần liên kết tài khoản này ngoài việc dùng để nạp tiền, còn được dùng để rút tiền, nên tài khoản ngân hàng này nhất định phải là chính chủ, nếu không phải là chính chủ, khi rút tiền có thể sẽ bị xét duyệt và không thể rút tiền! Chú ý!

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “Internet Banking”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng mà bạn đang dùng để chuyển tiền, sau đó nhấp “Đến trang ngân hàng thanh toán”

Nhập tài khoản và mật khẩu ngân hàng, sau đó làm theo các bước chuyển khoản của ngân hàng, sau khi chuyển khoản thành công, chờ trong giây lát tài khoản trò chơi sẽ được cộng điểm

2. Quy trình Chuyển khoản Online (Bản PC)

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “Chuyển khoản Online”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng bạn cần dùng để chuyển tiền, sau đó nhấpĐến trang ngân hàng

Trang này trang thông tin bạn cần dùng để chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo thông tin như đã hiển thị, bao gồm tên ngân hàng nhận tiền, tên người nhận, tài khoản thụ hưởng, số tiền chuyển, ghi chú v…v…

Chú ý: Khi chuyển khoản, tại phần ghi chú nhất định phải điền nội dung giống bên trang này đã hiển thị, hệ thống mới có thể đối chiếu thông tin và nhanh chóng cộng điểm, nếu điền sai hoặc điền nội dung khác sẽ không thể lên điểm

2. Quy trình Chuyển khoản Online (Bản di động)

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “Chuyển khoản Online”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng bạn cần dùng để chuyển tiền, sau đó nhấp “Đến trang ngân hàng thanh toán”

Trang này là trang thông tin mà bạn cần dùng để chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo thông tin như đã hiển thị, bao gồm tên ngân hàng nhận tiền, tên người nhận, tài khoản thụ hưởng, số tiền chuyển, ghi chú v…v…

 

Chú ý: Khi chuyển khoản, tại phần ghi chú nhất định phải điền nội dung giống bên trang này đã hiển thị, hệ thống mới thể đối chiếu thông tin nhanh chóng cộng điểm, nếu điền sai hoặc điền nội dung khác sẽ không thể lên điểm

2. Quy trình chuyển khoản online

Các hạng mục chú ý

 1. 1,000 VNĐ = 1 điểm.

 2. Trước khi nạp tiền vui lòng đăng nhập vào mục nạp tiền xác nhận tài khoản nhận tiền trước, chúng tôi sẽ luôn thay đổi tài khoản nhận tiền không định kỳ, nếu quý khách chuyển khoản vào tài khoản cũ, chúng tôi sẽ không thể xác nhận và lên điểm giúp bạn.

 3. Sau khi nhập vào số điểm nạp, vui lòng chuyển đúng số tiền bạn đã nhập và chuyển một lần duy nhất, nếu chuyển khoản trùng lặp nhiều lần, vui lòng liên hệ CSKH để xác nhận.

 4. Khi chuyển khoản quý khách nhất thiết phải điền đúng nội dung ghi chú đã hiển thị trên trang nạp, nếu không điền chính xác nội dung ghi chú, hệ thống chúng tôi sẽ không thể đối chiếu và tự động lên điểm cho quý khách, và sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

PS: Nhằm ngăn chặn một số người lợi dụng trang giải trí của chúng tôi để làm công cụ lừa đảo, nếu như có hành vi rửa tiền và lừa đảo tại trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt vĩnh viễn việc phục vụ hội viên mà không thông báo trước.

3. Quy trình Momo Pay (Bản PC)

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “Momo Pay”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Trang này là trang thông tin mà bạn cần dùng để chuyển khoản, có thể sử dụng tính năng quét mã của Momo Pay APP để quét trực tiếp hoặc chuyển khoản theo số tiền, đồng thời nhớ điền nội dung ghi chú

Chú ý: Khi chuyển khoản, tại phần ghi chú nhất định phải điền nội dung giống bên trang này đã hiển thị, hệ thống mới có thể đối chiếu thông tin và nhanh chóng cộng điểm, nếu điền sai hoặc điền nội dung khác sẽ không thể lên điểm

Các hạng mục chú ý

 1. 1,000 VNĐ = 1 điểm.

 2. Qúy khách vui lòng quét mã và chuyển khoản một lần duy nhất, không quét trùng lặp để tránh phát sinh lỗi.

 3. Khi chuyển khoản quý khách nhất thiết phải điền đúng nội dung ghi chú đã hiển thị trên trang nạp, nếu không điền chính xác nội dung ghi chú, hệ thống chúng tôi sẽ không thể đối chiếu và tự động lên điểm cho quý khách, và sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

PS: Nhằm ngăn chặn một số người lợi dụng trang giải trí của chúng tôi để làm công cụ lừa đảo, nếu như có hành vi rửa tiền và lừa đảo tại trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt vĩnh viễn việc phục vụ hội viên mà không thông báo trước.

4. Quy trình QR Code (Bản PC)

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “QR Code”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng bạn cần dùng để chuyển tiền, sau đó nhấpĐến trang ngân hàng

Trang này là trang thông tin mà bạn cần dùng để chuyển khoản, có thể sử dụng tính năng quét mã của Momo Pay APP để quét trực tiếp hoặc chuyển khoản theo số tiền, đồng thời nhớ điền nội dung ghi chú

Chú ý: Khi chuyển khoản, tại phần ghi chú nhất định phải điền nội dung giống bên trang này đã hiển thị, hệ thống mới có thể đối chiếu thông tin và nhanh chóng cộng điểm, nếu điền sai hoặc điền nội dung khác sẽ không thể lên điểm

Tại trang nạp tiền nhấp chọn “QR Code”

Nhập số tiền cần nạp, sau đó nhấp “Next”

Chọn ngân hàng bạn cần dùng để chuyển tiền, sau đó nhấp “Đến trang ngân hàng thanh toán”

Trang này là trang thông tin mà bạn cần dùng để chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản theo thông tin như đã hiển thị, bao gồm tên ngân hàng nhận tiền, tên người nhận, tài khoản thụ hưởng, số tiền chuyển, ghi chú v…v… Đồng thời có thể lưu hình ảnh QR Code và dùng chức năng quét mã QR Code để quét thông tin một cách nhanh chóng.

Chú ý: Khi chuyển khoản, tại phần ghi chú nhất định phải điền nội dung giống bên trang này đã hiển thị, hệ thống mới có thể đối chiếu thông tin và nhanh chóng cộng điểm, nếu điền sai hoặc điền nội dung khác sẽ không thể lên điểm

Hạng mục chú ý

 1. 1,000 VNĐ = 1 điểm.

 2. Qúy khách vui lòng quét mã và chuyển khoản một lần duy nhất, không quét trùng lặp để tránh phát sinh lỗi.

 3. Khi chuyển khoản quý khách nhất thiết phải điền đúng nội dung ghi chú đã hiển thị trên trang nạp, nếu không điền chính xác nội dung ghi chú, hệ thống chúng tôi sẽ không thể đối chiếu và tự động lên điểm cho quý khách, và sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

PS: Nhằm ngăn chặn một số người lợi dụng trang giải trí Winbet Casino của chúng tôi để làm công cụ lừa đảo, nếu như có hành vi rửa tiền và lừa đảo tại trang của chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt vĩnh viễn việc phục vụ hội viên mà không thông báo trước.